Eco Energy Tech
STRONA GŁÓWNA
O NAS
TECHNOLOGIA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
Przetwarzanie osadów ściekowych

Obecnie jednym z największych problemów ochrony środowiska są odpady powstające podczas oczyszczania ścieków, a zwłaszcza osady ściekowe. Większość istniejących oczyszczalni ze względów technicznych i ekonomicznych ma problemy z ich usuwaniem i zagospodarowaniem. Nadmierne składowanie osadów ściekowych doprowadza do niebezpiecznych sytuacji w środowisku ze względu na obecność w ich strukturze metali ciężkich, substancji toksycznych i mikroorganizmów patogennych

Jednocześnie, osady ściekowe, z właściwym podejściem do ich obróbki, są cennym źródłem nawozów organicznych i mogą służyć do utrzymania żyzności gruntów użytkowych.

Nasz innowacyjny zintegrowany preparat ECOBIOSED® umożliwia przetwarzanie osadów ściekowych w całkowicie bezpieczny dla ludzi i środowiska biokompost.Wykorzystanie preparatu ECOBIOSED® pozwala na: Produktem przetwarzania osadów ściekowych jest biokompost przydatny do stosowania w rolnictwie, rekultywacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych oraz nadawania gruntom właściwości użytkowych.