Eco Energy Tech
STRONA GŁÓWNA
O NAS
TECHNOLOGIA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
Skupiamy się bardzo mocno na poprawie wskaźników energetycznych oraz wskaźników emisji spalin dla jednostek morskich polskiej oraz światowej floty. Wprowadzany produkt w postaci katalizatora spalania do paliw płynnych powoduje uzyskiwanie zaskakująco pozytywnych wyników. W tym segmencie wieloletnia współpraca z Akademią Morską w Szczecinie oraz jednym z liderów światowych w przewozach morskich ładunków suchych, czyli Polską Żeglugą Morską ze Szczecina, zaowocowała uzyskaniem wśród polskich spółek statusu wiodącej spółki.

Stawiając na naukę oraz innowacyjność, chcemy zadbać o nasze środowisko uzyskując przy tym pozytywne efekty ekonomiczne.

1. Nasze produkty do paliw dzielimy na:2. Technologie w oparciu o linię preparatów ECOBIOSED® to kompleksowe rozwiązania wielu problemów ekologicznych.

Największym problemem ochrony środowiska, który jest dziś wielkim zagrożeniem dla człowieka - to zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza substancjami toksycznymi pochodzenia antropogenicznego (odpady komunalne, produkty ropopochodne, pestycydy, metale ciężkie i inne). Konsekwencją takiego zanieczyszczenia są zaburzenia w naturalnych procesach naprawczych i regeneracyjnych w ekosystemach, prowadzące do całkowitej degradacji środowiska naturalnego. Musimy pamiętać, że negatywne skutki środowiskowe będzie problemem naszych potomków!

Opracowany przez firmę Eco Energy Tech nowe technologie środowiskowe w oparciu o linię preparatów ECOBIOSED® są bardzo efektywne w poprawie stanu zdegradowanych ekosystemów i przywracaniu im naturalnych biologicznych funkcji.

Zalety wprowadzenia: ECOBIOSED® - innowacyjna kompleksowa linia preparatów, które zawierają specjalne dodatki, pozwalające na aktywację miejscowej mikroflory, zdolnej do biologicznej degradacji zanieczyszczeń organicznych, bez tworzenia toksycznych produktów rozkładu. Preparat ECOBIOSED otrzymał międzynarodowe uznanie w konkursie projektów środowiskowych GREENEVO-2013.
ECOBIOSED® nie jest toksyczny i jest bezpieczny dla ludzi i środowiska!

Zastosowanie:

Unieszkodliwianie/utylizacja składowisk odpadów.

Opracowana przez nas innowacyjna metoda głębokiej bioremediacji składowisk odpadów jest kompleksowym rozwiązaniem dla składowisk odpadów i opiera się na kontrolowanym przyspieszeniu naturalnych procesów biodegradacji w całej objętości zanieczyszczeń, co zapewnia pełne oczyszczenie terenu w czasie 3-6 miesięcy.

Eliminacja toksycznych zanieczyszczeń poprzemysłowych.

ECOBIOSED® zawiera specjalne dodatki w celu poprawy wzrostu rodzimych mikroorganizmów zdolnych do biodestrukcji zanieczyszczeń w podłożu. Skutecznie rozkłada związki organiczne i zakłóca przyciąganie zabrudzeń do powierzchni poprzez neutralizację wewnętrznych sił elektrostatycznych.

Stabilizacja biologiczna ścieków i osadów ściekowych.

Odpady powstające w procesie oczyszczania ścieków komunalnych, w tym osady ściekowe są niebezpieczne ze względu na obecność w ich strukturze metali ciężkich, mikroorganizmów patogennych, a także wysokiego stężenia substancji toksycznych. Wykorzystanie innowacyjnego preparatu ECOBIOSED z biologicznie aktywnymi dodatkami pozwala na neutralizacja i utylizacja złóż nagromadzonych osadów oraz eliminacja uciążliwości odorowej związanej z działaniem oczyszczalni.

Rewitalizacja zbiorników wodnych.

Preparat nowej generacji ECOBIOSED-water przeznaczony jest do rewitalizacji starych biologicznie, eutroficznych, zdegradowanych zbiorników wodnych, a także takich zbiorników, które zostały zanieczyszczone w wyniku działalności antropogenicznej i przemysłowej. Biopreparat przyczynia się do skutecznej eliminacji ekologicznych następstw zanieczyszczeń organicznych, biogennych i antropogenicznych, w tym eutrofizacji zbiorników wodnych. Równocześnie przywraca równowagę biologiczną, poprawia procesy metaboliczne i samooczyszczające stawu. W wyniku przeprowadzenia procesu rewitalizacji wody za pomocą ECOBIOSED-water staw może być używany w celach rekreacyjnych, jak również do hodowli ryb.

Przetwarzanie odpadów rolniczych (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego) w wysoce efektywny nawóz.

Nasze najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biotechnologii to preparat ECOBIOSED-plant, który jest złożonym produktem fermentacji mikroorganizmów z najnowszymi dodatkami enzymatycznymi do szybkiego i bezpiecznego przetwarzania materii organicznej. Stosowanie preparatu biologicznego ECOBIOSED-plant, mającego zdolność do kompostowania organicznych surowców, pozwala na produkcję wysokiej jakości nawozu organicznego, wolnego od czynników chorobotwórczych, pasożytów i żywotnych nasion chwastów do 10 razy szybciej.
Otrzymany finalnie produkt znacznie przewyższa inne nawozy organiczne, zarówno pod względem jakościowym i wpływu na uprawy oraz glebę a przy tym niski koszt produkcji nawozu pozwala na konkurencyjność cenową na rynku. Proces technologiczny przetwarzania materiału różni się od istniejących technologii proste i zintegrowanego podejścia.

Biokonwersja odpadów komunalnych na wysypiskach Konwersja obornika i pomiotu Usuwanie odoru ściekowego Oczyszczanie zanieczyszczeń ropopochodnych

3. Instalacje wg indywidualnych projektów