Eco Energy Tech
STRONA GŁÓWNA
O NAS
TECHNOLOGIA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
Biokonwersja odpadów komunalnych

Obecnie świat jest szczególnie dotknięty problemem zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikającego z nagromadzenia stałych odpadów komunalnych. Systemy ich składowania i przetwarzania nie są wystarczająco efektywne, ekonomicznie uzasadnione i bezpieczne dla środowiska. Negatywne skutki sanitarne i środowiskowe składowisk odpadów nie pojawiają się natychmiast, ale po kilku latach, a nawet dekadach. Zatem niewłaściwe składowanie odpadów będzie problemem naszych potomków.

Zastosowanie innowacyjnych technologii bazujących na procesach biodegradacji i bioremediacji na składowiskach odpadów komunalnych pomaga rozwiązać wszystkie te problemy w bardzo krótkim czasie.

ECOBIOSED® jest to złożony preparat, zawierający specjalne dodatki, umożliwiający stymulację i wielokrotne przyspieszenie naturalnego procesu biodegradacji odpadów.
Preparat jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i środowiska. Wszystkie jego składniki są ekologiczne i łatwo ulegają rozkładowi. Zaprojektowana przez nas innowacyjna metoda efektywnej biokonwersji jest kompleksowym rozwiązaniem dla składowisk odpadów. Oparta jest ona na regulowanym przyspieszeniu procesów rozkładu w całej objętości zanieczyszczeń, co zapewnia pełne oczyszczenie terenu w czasookresie od 3 do 6 miesięcy.

Efekty zastosowania technologii:

Zalety technologii:

Przetwarzanie odpadów organicznych

Rolnictwo generuje ogromną ilość odpadów, głównie są to: Nawet, jeśli ilość rolniczych odpadów jest znacznie mniejsza w porównaniu z miejskimi albo odpadami przemysłowymi, na dłuższą metę ryzyko związane z zanieczyszczeniem przez nie środowiska jest wysokie. Mogą na przykład mogą powodować skażenie wody i gleby, a zwierzęcy nawóz naturalny stanowić może źródło niebezpiecznych patogenów.

ECOBIOSED® to przyjazny dla środowiska biopreparat pełniący funkcję aktywatora kompostowania, który zwiększa szybkość i wydajność tlenowego rozkładu odpadów. Preparat zawiera specjalne dodatki mające zdolność do rozszczepiania podłoży organicznych, takich jak celuloza, lignina, białka, błonnika i inne.

Technologia:
Metoda oparta na działaniu preparatu ECOBIOSED® jest przydatna się do materiałów naturalnych pochodzenia organicznego takich jak: pomiot drobiu, słoma, odpady zielone, gnojowica, trociny i inne bioodpady z gospodarstw. W celu przyspieszenia rozkładu materii organicznej i usunięcia nieprzyjemnego zapachu na 1 tonę odpadów należy zaaplikować 70 ml koncentratu ECOBIOSED® rozcieńczonego niechlorowanych ciepłą wodą w stosunku 1:100. Wilgotność kompostowanego odpadu powinna wynosić około 55-60%. Proces kompostowania oparty na powyższych zaleceniach jest skrócony do 6-8 tygodni. W efekcie uzyskujemy produkt - biokompost w postaci homogennej sypkiej masy barwy od ciemnobrązowej do czarnej. Stosowanie w ten sposób uzyskanego kompostu na polach gwarantuje czystość ekologiczną produktów rolnych.

Charakterystyka otrzymanego biokompostu: Uzyskany kompost można stosować o każdej porze roku, na wszystkich typach gleb i do każdej kultury. Rośliny uprawiane z wykorzystaniem biokompostu są silniejsze, zdrowsze i bardziej odporne na warunki stresowe (ekstremalne temperatury, susze, szkodniki i choroby).
Przetwarzanie osadów ściekowych

Obecnie jednym z największych problemów ochrony środowiska są odpady powstające podczas oczyszczania ścieków, a zwłaszcza osady ściekowe. Większość istniejących oczyszczalni ze względów technicznych i ekonomicznych ma problemy z ich usuwaniem i zagospodarowaniem. Nadmierne składowanie osadów ściekowych doprowadza do niebezpiecznych sytuacji w środowisku ze względu na obecność w ich strukturze metali ciężkich, substancji toksycznych i mikroorganizmów patogennych

Jednocześnie, osady ściekowe, z właściwym podejściem do ich obróbki, są cennym źródłem nawozów organicznych i mogą służyć do utrzymania żyzności gruntów użytkowych.

Nasz innowacyjny zintegrowany preparat ECOBIOSED® umożliwia przetwarzanie osadów ściekowych w całkowicie bezpieczny dla ludzi i środowiska biokompost.Wykorzystanie preparatu ECOBIOSED® pozwala na: Produktem przetwarzania osadów ściekowych jest biokompost przydatny do stosowania w rolnictwie, rekultywacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych oraz nadawania gruntom właściwości użytkowych.